"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP

Citizen Investment Trust

Easy loan

कोषका सहभागी वा सहभागीका एकाघर परिवारका सदस्यलाई स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि यस्तो कर्जा प्रदान गरिनेछ । बिस्तृत जानकारीको लागि कर्जा कार्यविधि २०७७ हेर्नुहोस |

बिस्तृत जानकारीको लागि सरल कर्जा कार्यविधि हेनुहोस
Interest Rates
Scheme Interest (%)
ESG Retirement Fund (Deposit) 7.5%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 9.0%
Home Loan 9.5%
Easy Loan 10.0%
Citizen Unit Scheme (Individual) 9.0%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 9.0%
Investors A/C Scheme / Gratuity Fund Scheme 7.0%
Investor Account Scheme (80% Loan) 9.0%
Insurance Fund (Civil Service) 7.0%
Insurance Fund (Teachers) 7.0%
Insurance Fund (Nepal Police) 7.0%